Kontrollsanksjon

Mottatt en kontrollsanksjon du ønsker å klage på?

Vi gjør deg oppmerksom på at vi ikke behandler klager over telefon. Vennligst benytt vår klageweb

Eventuelt sende inn en skriftlig klage til:
Kredinor AS avd. parkering
PB 782 Sentrum
0106 Oslo

Klagen må sendes til angitt adresse innen
3 uker fra ileggelsesdato.


Den må innholde:
– Navn
– Adresse
– Registreringsnummer på motorvogn
– Blankettnummer

Dersom De støtter Deres klageårsak på dokumentasjon, kvittering eller annet, ber vi om at dette oversendes som vedlegg til klage. Dersom vedlegg er uteglemt må dette etter-sendes pr post, da klage kun kan registreres en gang på web.

Illustrasjon av en person sin finger som trykker på en knapp på en mobil

Park Nordic AS er medlem av Norpark og Parkeringsklagenemnda. Vi har gjennom det forpliktet oss til å drive seriøs parkerings-virksomhet.

All håndhevelse foregår basert på «Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer» også kalt «Parkeringsforskriften».

Ytterligere informasjon finner man på:

www.norpark.no
www.pklagenemnda.no

Ved endelig avslag på sin søknad om ettergivelse eller klage fra Park Nordic AS, har man mulighet til å påklage dette til Parkeringsklagenemnda. Dette må gjøres innen 3 uker fra dato for endelig avslag.