Vår kvalitetspolicy

For oss i Park Nordic er det viktig at vi holder en standard som er i tråd med våre etablerte mål for hvilken kvalitet vi skal levere.

Vår kvalitetspolicy

Park Nordic skal levere tjenester som tilfredsstiller eiendomsbesittere og parkerende kunders krav. Det innebærer at oppdraget skal fullføres i henhold til kontrakt, til avtalt kostnad og med avtalt kvalitet.

Målet er fornøyde kunder og at våre ansatte føler stolthet ved overlevering og avslutning av prosjektene.

Våre tekniske løsninger utvikles av strategiske partnere i tett dialog med oss slik at de fungerer brukervennlig og feilfritt for kundene.

Våre tjenester skal være forankret i faglig tyngde og praktisk erfaring, og gjennomføres hensiktsmessig i forhold til kundens behov. Service med fart, kvalitet og engasjement skal være et kjennetegn for vår virksomhet.

Vi skal arbeide for kontinuerlig forbedring av prosessene og leveransene både gjennom systematisk kartlegging av mulige forbedringsområder, og ved å utnytte forbedringspotensial som avdekkes på andre måter.